100% natural

15+ maintenance experience

Produced in the netherlands

Reed-care

Protect your reed

100% naturally

Explore our story

Reed-Care algemeen

Reed-Care is een natuurlijk, duurzaam, veilig en milieuvriendelijk middel dat op een specialistische wijze kan worden aangebracht op nieuwe en bestaande rieten daken.

Reed-Care staat voor preventief duurzaam waarbij voorkomen het motto is zodat bestrijden niet meer noodzakelijk is, veel middelen die op de markt zijn hebben een negatieve impact op het milieu en daar onderscheid Reed-Care zich in.

Kijkje in het riet 

Ontdek Reed-Care

Opbouw van de rietstengel

Bij het bouwen en onderhouden van huizeOm achter oorzaken te komen hoe een rieten dak zich gedraagt na de bouw of renovatie is diepgaande kennis noodzakelijk van de celwand en opbouw van de rietstengel. Door te weten hoe de opbouw en de eigenschap van deze celwand is kunnen we met gerichte preventieve en duurzame maatregelen komen.
 • Middenlamel; bevat met name Pectine
 • Primaire celwand; bevat cellulose en hemicellulose
 • Secundaire celwand; bevat lignine (houtstof) en evt. cutine (kurkstof)

Essentiële elementen

Elementen die van belang zijn voor een optimale celwand
 • Calcium opbouw celwand en membraam
 • Silicium geeft stevigheid van de celwand
 • Cellulose zorgt voor stevigheid en structuur
 • Lignine zorgt voor levensduur van de stengel
 • Pectine zorgt voor klitten van het middenlamel
 • Cutine stimuleert vorming van vettige waterafstotende laag

Onderzoek

Wat ons van Statera-Ecosolutions heeft getriggerd is dat wij bij het gebruik van materialen van hout deze altijd behandelen om de levensduur te verlengen, bij het riet wat we gebruiken op de daken is dat tot dusver niet het geval geweest behoudens het reinigen en schoonmaken. Daarom heeft ondergetekende onderzoek gedaan om de essentiële elementen die hierboven zijn genoemd te zoeken in de natuur en het plantenrijk en deze als hulpmiddel toe te passen op het rieten dak.

Vakmanschap is Meesterschap

Sinds mensenheugenis worden woningen en boerderijen gedekt met riet, daar waar het vroeger een “goedkope” wijze van dakbedekking was is dat tegenwoordig niet meer het geval.

Riet wordt schaarser en de zorg voor kwaliteit belangrijker, daarom is het van essentieel belang dat het vakmanschap in ere wordt gehouden.

Our history

Ontstaan van Reed-Care

Door de interesse in planten en gewassen in het algemeen heeft Statera-Ecosolutions nu ook verdiept in de groei, ontwikkeling en het hele natuurlijke proces van de plant Phragmites australis. Van nature is Statera-Ecosolutions nieuwsgierig en zoek achter feiten en omstandigheden altijd een oorzaak, deze oorzaak ligt in heel veel gevallen in een verstoring in balans en evenwicht. In veel gevallen zal de kwaliteit worden beïnvloed door diverse hierna te noemen abiotische omstandigheden en verstoringen. In de natuur hoort bij het groeien en ontwikkelen ook altijd een eindfase, de vertering en het weer terug gaan naar het voedselweb. Nu wij al sinds de oudheid gebruik maken om van het riet een bedekking voor daken te maken is het van groot belang dat we de kwaliteit in de hele keten in kaart hebben en waar mogelijk de duurzaamheid en vitaliteit bevorderen.

Keeping everyone satisfied

Hoe passen we Reed-Care toe

Het onderhoud van de rietenkap is van groot belang en kan enkel worden uitgevoerd door een erkende en vakkundige rietdekker. Op nieuw gedekte daken is het van belang om direct te beginnen met de behandeling door Reed-Care aan te brengen op het dak. Ouder daken dienen eerst geveegd te worden en daarna worden behandeld met Reed-Care. Jaarlijks herhalen is van groot belang om de preventieve werking te kunnen garanderen.

Reed-Care moet onder druk worden toegepast waarbij er gezorgd moet worden dat het van onderaf in de uiteinden van de rietstengel doordringt.

Gedetailleerde gebruikershandleiding en toepassing instructies kunnen op aanvraag worden verstrekt.

 • 100% natural
 • 15+ year warranty on your roof